O systemie

Portal Informacji dla Kierowców (PIdK) dostarcza aktualnych informacji o czasach przejazdu, warunkach atmosferycznych i zdarzeniach losowych na drogach Małopolski. Do dyspozycji kierowców są również oddane obrazy z ok. dwustu kamer w województwie, co znacznie ułatwia planowanie podróży. PIdK działa w oparciu o Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce (ZSSRWM) stworzony przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. W tym celu wykorzystano ponad sto urządzeń mierzących czasy przejazdu na drogach
regionu, które analizują i przedstawiają aktualne dane o ruchu. Każdy kierowca może wyświetlić te informacje poprzez stronę pidk.malopolska.pl czy aplikacje mobilne na iOS, Android i Windows Phone. ZSSRWM został współfinansowany z funduszy unijnych i jest kontynuacją systemu Inteligentny System Sterowanie Ruchem Regionu Podhalańskiego. Systemy te mają na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróży w województwie małopolskim.
© 2015 - 2021 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie | Portal Informacyjny dla Kierowców